תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת "לגאסי אודיו בע"מ" האתר הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט (להלן: "האתר").

א. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה - כל פעולת רכישת מוצרים ו/ או שירותים המוצעים באתר.

ב. הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/ או למי מטעמו כל טענה ו/ או  תביעה כנגד בעלי האתר ו / או מפעיליו / או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו / או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

ג. אם תבקש להצטרף למועדון הלקוחות של האתר או לשירותים אחרים המוצעים באתר, תידרש להסכים גם לתנאים המיוחדים של אותו שירות.
.
ד. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.


ה.  לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.
.
ז. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

ח. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן. 

הזמנת מוצרים
א. לגאסי אודיו בע"מ  מציעה למכירה מגוון רחב של מוצרים (להלן: "מוצרים"). לצד המוצרים  המיועדים למכירה מצוינת במפורש העובדה כי ניתן לרכוש אותם באמצעות סימון בעגלת הקניות. אם עובדה זו לא צוינה לצד המוצר ו/או השירות, לא תוכל לרוכשם, ואנו לא נהיה חייבים לספק לך אותם.

ב. על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: "הזמנתך"), חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של יצרני ואו יבואני המוצרים. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני
 שלך או באמצעות הטלפון בתוך יום עסקים . במקרה הזה, שומרת לעצמה חברת לגאסי אודיו בע"מ , את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש.
 אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך. בכל מקרה לא יחויב כרטיס האשראי שלך לפני בדיקה שהמוצר נמצא במלאי.


אופן ביצוע הזמנה

א. לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את לגאסי אודיו בע"מ לספק את המוצרים שהזמנת,והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה  נקלטו במערכת ואיננה מהווה אסמכתא כי העסקה השתכללה.


ב. רק לאחר שלגאסי אודיו בע"מ תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך, ויתקבל  אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי שבידי לגאסי אודיו בע"מ,או יצרניהם או מפיציהם בישראל.
   .
ג. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר,כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי לגאסי אודיו בע"מ . 

ד.אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תיהא חברת לגאסי אודיו בע"מ רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.ביטול הזמנה בשל שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר/מחיר או כל פרט אחר ייעשה רק במקרים של טעות חריגה. חברת לגאסי אודיו עושה כל מאמץ על מנת שטעויות מסוג אלה לא תתרחשנה באופן תדיר. 

ה. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.

ו. ניתן לתאם טלפונית הגעה לחנות לשם קבלת מוצר שהוזמן.במקרה של איסוף עצמי ,  יוכל רק בעל כרטיס האשראי , לאחר הצגתו ותעודת הזהות שלו , לקבל את המוצר במקום.


אמצעי התשלום

א. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.

ב. שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.

מועד אספקה

א. זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 7 יום (להלן:" מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, לגאסי אודיו בע"מ עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה .

ב. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי,ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצרו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות,רשאיים מנהלי האתר מטעמה של  חב' לגאסי אודיו בע"מ להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה,ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

ג. המוצרים השונים יסופקו חינם באמצעות מתקיני חברת "לגאסי-אודיו" או באמצעות דואר שליחים או באמצעות היבואן הרשמי של המוצר. לגאסי אודיו עובדת עם חברת השליחים של דואר ישראל אשר התחייבה בפניה לספק מוצרים תוך 22 ימי עבודה מרגע שנאספו בחנות החברה. לגאסי אודיו שולחת ללקוח מספר מעקב משלוח לאחר שליחת המוצר על-מנת לאפשר מעקב ע"י הלקוח באתר דואר ישראל. כמו-כן ישנו ביטוח לכל המוצרים שנשלחים ללקוח.

ד. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם לגאסי אודיו בע"מ  , ובכפוף לרשימת הישובים של לגאסי אודיו בע"מ בהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם לגאסי אודיו בע"מ לבצע את משלוח 
עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר קיצוני (כגון שלג/שטפונות) ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. אספקת המוצר תהיה בתחומי הקו הירוק בלבד.


מחירים ותשלומים

א. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, עם שליחת המוצר/ים אליך. המחיר כולל הוצאות משלוח ודמי טיפול,והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר.

ב. לגאסי אודיו בע"מ רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שייתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.
 
ג. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ.


ביטול עיסקה

א.זכות הצרכן לביטול עסקה הינה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. ביטל צרכן עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי, ייגבו ממנו דמי ביטול בגובה 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם. ביטל הצרכן עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי, לא ייגבו ממנו דמי ביטול.


ב. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי לא ייגבו דמי משלוח. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי ייגבו דמי ביטול בגובה 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם. הביטול יעשה אך ורק לאחר הודעה בכתב ויש צורך לשלוח פקס או מאייל לביטול העסקה. אחריות החזרת המוצר חלה על הלקוח.

על פי חוק, אם סופק המוצר חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים/חנות לגאסי אודיו ע"י הרוכש כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית.


ג. אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה,אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום, אתה רשאי לשלוח את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר.לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק.

ד.החזר כספי - תינתן ללקוח זיכוי כספי לקניות חוזרות באתר תקף לשישה חודשים מיום הביטול.

אחריות
א.לגאסי אודיו בע"מ ו/או מי מטעמו אינם מייצרים את המוצרים, ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים,לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים.לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים 
המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.לגאסי אודיו עושה כל מאמץ על-מנת שיהיה תיאום מלא בין התמונה לפירוט המוצר.
המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד לגאסי אודיו בע"מ לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.

לגאסי אודיו מתחייבת למצג נכון של המוצרים באתר, במידה וישנו הבדל בין המוצר לתיאורו הדבר נעשה בתום לב.

כמו-כן כל המוצרים הנמכרים ע"י לגאסי אודיו הנם חדשים באריזתם במקורית בתנאי שלא צויין אחרת במפורש.


אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.

ב. האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם,לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים, היבואנים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. היצרנים,היבואנים של המוצרים לקחו על 
עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.

לגאסי אודיו ככלל עובדת רק עם יבואנים גדולים ומוכרים אשר הוכיחו את אמינות ברבות השנים. בין החברות הללו נמנים - ניופאן, יורוקום ומיניליין.

ג. בשום נסיבות לא תחול על לגאסי אודיו בע"מ ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד  ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, בכלליות האמור לעיל,לרבות, ומבלי לפגוע ואו לדרוש דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במוצרים, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת,אפילו אם נודע ללגאסי אודיו בע"מו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

לגאסי אודיו עושה כל מאמץ למצג נכון ומלא של תכונות המוצר וכן בגין מוצרים פגומים. באשר לאחריות- זו חלה לפי התקנות על הספק.

אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה,אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.


ד. לגאסי אודיו בע"מ   ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

ה. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי לגאסי אודיו בע"מ,  מי מטעמו בגין תכונות שירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

ז.אין אחריות על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח.

תנאים נוספים

א. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר למעט פרטי כרטיס האשראי שמסרת לחברה לגבי העסקה שבצעתה באתר זה, לגאסי אודיו בע"מ מתחייבת לא להעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על
מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

 

ב. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר מחברת  לגאסי אודיו  בע"מ  לנהל את האתר כתקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו,יהא על חברת  לגאסי אודיו בע"מ לבטל את  ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם,בסעיף זה "כוח עליון" משמעו - לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

ג. לגאסי אודיו בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

דין ושיפוט הדין

 החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים באחת מערי המחוז של בתי המשפט: תל אביב, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים